ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

 

Muốn THẮNG LỚN  nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh nan giải nhiều Cầu vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 500.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 1 cái 500k )
Hỗ trợ Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
  NGÀY   ĐỀ ĐẦU ĐUÔI   KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING…..  LOADING…..
11/11/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6 
10/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 0 
09/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 0
08/11/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
07/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 8
05/11/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 0 Win  ĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 3 Win  ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 1
02/11/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI  4 Win  ĐUÔI 4
01/11/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI  2 miss
31/10/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 2
30/10/2019  ĐẦU 9– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 9
29/10/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 2
28/10/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 5 miss
27/10/2019  ĐẦU 1– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 1
26/10/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 2 miss
25/10/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 4
24/10/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI 8 miss
23/10/2019   ĐẦU 5– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 5
22/10/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7
21/10/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 4
20/10/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 9
19/10/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 6 miss
18/10/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI 4 miss
17/10/2019   ĐẦU 6– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 6
16/10/2019   ĐẦU 4– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 1
15/10/2019  ĐẦU 8- ĐUÔI 9 miss
14/10/2019  ĐẦU 7- ĐUÔI 4 miss
13/10/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 8
12/10/2019  ĐẦU 0– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 0
11/10/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 5 miss
10/10/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 4
09/10/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 4 
08/10/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 4 miss
07/10/2019  ĐẦU 0– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 0
06/10/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 5
05/10/2019  ĐẦU 5– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 2
04/10/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 8 miss
03/10/2019  ĐẦU 9- ĐUÔI 1 miss
02/10/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI 9 miss
01/10/2019  ĐẦU 1– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 5
30/09/2019  ĐẦU 9- ĐUÔI 4 Win ĐUÔI 4
29/09/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 8 miss
28/09/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6
27/09/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 8
26/09/2019  ĐẦU 5– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 7
25/09/2019  ĐẦU 1- ĐUÔI 3 miss
24/09/2019  ĐẦU 2– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 2 
23/09/2019  ĐẦU 2– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 2 
22/09/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 4 Win  ĐUÔI 4
21/09/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI 9 miss
20/09/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 6
19/09/2019  ĐẦU 2– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 2
18/09/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 6 Win  ĐUÔI 6 
17/09/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 8 miss
16/09/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7 
15/09/2019  ĐẦU 1- ĐUÔI 8 miss
14/09/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 4 miss
13/09/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 2
12/09/2019  ĐẦU 1– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 7
11/09/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI 6 miss
10/09/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 1 Win  ĐUÔI 1
09/09/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 3
08/09/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 8
07/09/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI 8 miss
06/09/2019  ĐẦU 1– ĐUÔi 9 Win ĐẦU 1
05/09/2019  ĐẦU 5– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 1
04/09/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 4 
03/09/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI 3 miss
02/09/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 6 miss
01/09/2019  ĐẦU 9– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 7
31/08/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
30/08/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 4 miss
29/08/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 3
28/08/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
27/08/2019  ĐẦU 1- ĐUÔI 6 miss
26/08/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 5 miss
25/08/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
24/08/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 6 Win ĐẦU
23/08/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 7
22/08/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 5 miss
21/08/2019  ĐẦU 3– ĐUÔI 6 Win ĐẦU
20/08/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 5
19/08/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 2 Win  ĐUÔI 2
18/08/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 1 Win  ĐUÔI 1
17/08/2019  ĐẦU 9– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 8
16/08/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 8 miss
15/08/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 7 miss
14/08/2019  ĐẦU 9- ĐUÔI 3 miss
13/08/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 1
12/08/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 2 miss
11/08/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 7
10/08/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 0
09/08/2019  ĐẦU 9- ĐUÔI 8 miss
08/08/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI 5 miss
07/08/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 7 miss
06/08/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 8
05/08/2019  ĐẦU 8- ĐUÔI 3 miss
04/08/2019  ĐẦU 7- ĐUÔI 8 miss
03/08/2019  ĐẦU 3– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 3
02/08/2019  ĐẦU 8– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 2
01/08/2019  ĐẦU 5– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 5
31/07/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 3 miss
30/07/2019  ĐẦU 5– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 7
29/07/2019  ĐẦU 1– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 1
28/07/2019  ĐẦU 7- ĐUÔI 5 miss
27/07/2019  ĐẦU 9– ĐUÔI 4 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 4
26/07/2019  ĐẦU 9- ĐUÔI 0 Win ĐUÔI 0 
25/07/2019  ĐẦU 4- ĐUÔI 7 miss
24/07/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 1
23/07/2019  ĐẦU 7– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 7
22/07/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 1 miss
21/07/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 4
20/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 4 miss
19/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 2 Win ĐUÔI 2
18/07/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 9 miss
17/07/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 miss
16/07/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 5
15/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 miss
14/07/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 2 Win ĐUÔI 2
13/07/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI Win ĐUÔI 7
12/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 9
11/07/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 4 miss
10/07/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 1 miss
09/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 0
08/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 3
07/07/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 0– ĐUÔI 5
06/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 7
05/07/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 2 miss
04/07/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 3 miss
03/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 8 
02/07/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 miss
01/07/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 1 miss