ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

 

Muốn THẮNG LỚN  nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh nan giải nhiều Cầu vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 500.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 1 cái 500k )
Hỗ trợ Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
  NGÀY   ĐỀ ĐẦU ĐUÔI   KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING…..  LOADING…..
  24+25+26+27   CHÚC MỪNG NĂM MỚI   NGHỈ TẾT
23/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
22/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 4
21/01/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 7
20/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 5
19/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 miss
18/01/2020 ĐẦU 0– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 0 ĐUÔI 6
17/01/2020 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 7 ĐUÔI 1
16/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 miss
15/01/2020 ĐẦU 0- ĐUÔI 1 miss
14/01/2020 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 6
13/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 4
12/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 miss
11/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 8
10/01/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 9– ĐUÔI 6
09/01/2020 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 7
08/01/2020 ĐẦU 7- ĐUÔI 0 miss
07/01/2020 ĐẦU 4- ĐUÔI 5 miss
06/01/2020 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1
05/01/2020 ĐẦU 5- ĐUÔI 1 Win ĐUÔI 1
04/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 9
03/01/2020 ĐẦU 9- ĐUÔI 2 miss
02/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 4 Win  ĐUÔI 4
01/01/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 0 miss
31/12/2019 ĐẦU 6- ĐUÔI 2 miss
30/12/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 8– ĐUÔI 8
29/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 0
28/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 0
27/12/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 7
26/12/2019  ĐẦU 6- ĐUÔI 5 miss
25/12/2019  ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
24/12/2019  ĐẦU 1- ĐUÔI 0 miss
23/12/2019  ĐẦU 2– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 2
22/12/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI 5 miss
21/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 4
20/12/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 7 miss
19/12/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
18/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 9
17/12/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 2
16/12/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 7 miss
15/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 0
14/12/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 9
13/12/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 7– ĐUÔI 6
12/12/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7 
11/12/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 Win ĐẦU 8
10/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 3
09/12/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 7
08/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 0
07/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 3– ĐUÔI 8
06/12/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 miss
05/12/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 7
04/12/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 miss
03/12/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 4 miss
02/12/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7
01/12/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 2 miss
30/11/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 9- ĐUÔI 6
29/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 0
28/11/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 2 Win ĐUÔI 2
27/11/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 2 miss
26/11/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 3
25/11/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 6– ĐUÔI 8
24/11/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 4 miss
23/11/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 Win ĐẦU 3– ĐUÔI 6
22/11/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 4 miss
21/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 1
20/11/2019 ĐẦU 6- ĐUÔI 9 miss
19/11/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 4– ĐUÔI 2
18/11/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 1 miss
17/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 0– ĐUÔI 0
16/11/2019 ĐẦU 9- ĐUÔI 3 miss
15/11/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 miss
14/11/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 Win ĐẦU 5– ĐUÔI 8
13/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 Win ĐẦU 1
12/11/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 miss
11/11/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6 
10/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 0 
09/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 0
08/11/2019  ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
07/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 Win ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 Win ĐẦU 8
05/11/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 0 Win  ĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 3 Win  ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 1 Win ĐẦU 1– ĐUÔI 1
02/11/2019  ĐẦU 5- ĐUÔI  4 Win  ĐUÔI 4
01/11/2019  ĐẦU 0- ĐUÔI  2 miss